Nyhed

Naturnationalpark Harrild Hede og Nørlund Plantage.

Den socialdemokratiske regering har nu, i aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, truffet beslutning om placeringen af de resterende 10 af i alt 15 naturnationalparker. Et af dem bliver Nørlund Plantage og Harrild Hede.
Læs her Naturfredningsforeningens lokalformand, Jens Schiersing Thomsens, kommentarer til beslutningen.

Ikast-Brande og Herning kommuner får et unikt område med den nye naturnationalpark.

Efter afsløringen af de sidste 10 naturnationalparker, står det nu klart, at Ikast-Brande og Herning kommuner får en af den nye naturnationalparker – det bliver Harrild Hede og Nørlund Plantage.

Naturnationalparkerne bliver etableret for at bremse naturkrisen i Danmark. Vi er, trods vores fantastisk dejlige land, stadig et af de mest naturfattige lande i Europa. Og trods en stigende indsats for naturen de senere år, så er den danske natur i fortsat tilbagegang. Eksempelvis er 95 procent af de naturtyper, som Danmark er forpligtet til at beskytte, i en ugunstig tilstand. Og 1.844 arter i den danske natur er truede og risikerer at forsvinde.

På grund at den truede natur, glæder jeg mig virkelig over, at vi her i vores kommuner kan se frem til helt fantastiske naturoplevelser og til, at vores i forvejen værdifulde natur bliver endnu bedre beskyttet og udviklet for de kommende generationer. Det bliver godt!

I naturnationalparkerne får natur lov til at være natur. Jorden bliver ikke drænet, men vandet får lov at skabe naturlige vådområder til glæde for insekter, frøer og fugle. Væltede træer får lov at blive liggende, som næring og bolig til svampe, biller og alverdens smådyr, som igen giver liv til andre arter.

Forskellige græssende dyr, som krondyr og tamdyr, kommer til at spise af træer og buske og åbner dermed for lyset, som vil skabe liv for sarte planter og blomster, vi ellers sjældent oplever. Græsserne påvirker naturen på forskellige måder, og vi får derfor en mere mangfoldig, varieret natur, som mange af os måske har glemt eksisterede i Danmark. Det hele udfolder sig selvfølgelig ikke med et fingerknips, men med årene kommer vi til, at opleve mere og mere ægte natur. Det bliver spændende at følge.

Nu hvor selve udpegningen er på plads og etableringen af naturnationalparken bliver mere lokalt forankret, håber jeg, at nogle af de bekymringer, som har fyldt debatten, bliver mindre, og at vi i en dialog og i fællesskab kan få et fantastisk naturområde, som alle kan blive glade for. Det er klart, at der kan komme udfordringer og uenigheder om den præcise udformning af naturnationalparkerne. Derfor glæder vi os til, at den lokale følgegruppe etableres, så man der kan tale om, hvordan vi sikre løsninger som tilgodeser alle.

Jeg håber, at folk med tiden og ved selvsyn vil opleve, at de sagtens kan fortsætte deres friluftsaktiviteter og kan færdes frit i området. Jeg håber også, at de som er bekymrede for at møde en græsser på deres gå- eller cykeltur, vil komme afsted alligevel og fornemme, at det trods alt ikke vælter frem med dyr, og at de græsser, man eventuelt vil kunne se, vil holde sig for sig selv. Og for at slå det fast igen, dyrevelfærdsloven gælder også for tamdyr i naturnationalparkerne.

Jeg synes det er vigtigt at huske på, at naturnationalparkerne ikke overlades til sig selv, når de er etableret. De skal følges tæt og når der opstår udfordringer og ting der ikke fungerer hensigtsmæssigt, tages der hånd om disse. Det giver loven heldigvis mulighed for.

I første omgang glæder jeg mig over, at vi, som en ud af meget få kommuner i Danmark, får et helt unikt naturområde, som kommer til at levere naturoplevelser i særklasse og måske om 10 år vil være blevet et vartegn, som vi aldrig ville have været foruden. Tillykke til os alle med Harrild Hede og Nørlund Plantage naturnationalpark

Jens Schiersing Thomsen, DN Ikast-Brande