Mens vi ventede på, at det skulle blive mere mørkt, fortalte Katrine lidt indledende om flagermusenes verden. Hun kunne bl.a. fortælle, at der er 16 eller 17 forskellige flagermusearter i Danmark. Det er flere arter end der findes i f.eks Canada. Det skyldes den meget varierede natur vi har her i landet.  Det er vanskeligt at sige, hvor mange flagermus, der findes i Danmark og hvor de præcist lever. Overordnet er indtrykket dog, at antallet er faldende. Dels er der færre insekter end tidligere og flagermusenes muligheder for overnatning bliver også mindre efterhånden som vi bliver bedre til at lukke sprækker og huller i vores huse og udhuse.

 

Undervejs langs Holtum Å og de omgivende hedeområder, hvor der skulle være bedst muligheder for at finde flagermusene, fortalte Katrine mere om flagermusene, godt suppleret af spørgsmål fra os deltagere, om sonar, fjender, fødeemner, dvale etc. Som det fremgår af ovenstående billede, foregik besvarelsen af spørgsmål med stort engagement. 

Inden vandringen startede blev der fordelt nogle såkaldte "bat-detektorer". Den kan fange de høje lyde, som flagermusene udsender under deres jagt og for at orientere sig. Desværre var det en noget blæsende aften, hvilket generelt nedsætter muligheden for at møde en flagermus, da blæsten også giver færre insekter i luften. Samtidigt har der jo været en del stille og lune aftener i den seneste tid med gode jagtmuligheder for flagermusene, så de er ikke specielt sultne. Da det var blevet helt mørkt og vi måtte orientere os med lommelygter, blev der dog hørt en flagermus i nærheden af åen. Sandsynligvis en vandflagermus. Selvom vi således ikke så nogle flagermus, var det alligevel en udbytterig aften i form af meget information fra en sand flagermus-nørd og hyggeligt samvær.