Vil du være med til at værne om din lokale naturperle? Brug et par timer på en gåtur med en rute efter eget valg i et fredet naturområde. Hold øje med udvalgte ting, som står på et skema, vi sender dig. Så er du med til at hjælpe naturen. 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, derfor passer vi godt på dem.

Har du lyst til at hjælpe med det, så kan du gennemføre et eller flere fredningstjek der sætter fokus på de fredede arealers tilstand –

Vi har lavet et skema, som hjælper dig med at gennemgå fredningen og om alt er som det burde være. 

Sådan gjorde DN Esbjerg

DN Esbjerg nedsatte en gruppe, der gennemgik samtlige fredninger i vores kommune.

Ud over at udfylde skemaerne gennemfotograferede DN Esbjerg alle områder, så der er dokumentation for tingenes tilstand.

Arbejdet bruges nu til at sikre naturpleje og stoppe evt. ulovligheder i fredede områder.

Kontakt

Kontakt vores formand Kaj Kristiansen på email ikast-brande@dn.dk

Vi glæder os til at se dig.