Naturen i vores område kan umiddelbart synes uinteressant, men ved nærmere eftersyn er der mange oaser og de store områder med hede/plantage, har et specielt plante- og dyreliv.

I løbet af året afholder vi forskellige arrangementer og ture. Alt sammen for at trække flere ud i naturen og samtidigt gerne give mere viden om naturen generelt og specifikt for vores område. Nogle af arrangementerne har karakter af tilbagevendende begivenheder og flere af dem er nærmere beskrevet her på siden. Alle arrangementer annonceres under punktet Arrangementer i hovedmenuen og desuden på vores facebookside og via nyhedsbreve. Tilmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke her.

Vi gør også indsigelser, når vi synes loven en sjælden gang ikke bliver overholdt.