DN Ikast-Brande har følgende kommenterer og bemærkninger til ovennævnte proces. 

> Høringssvar - proces for butikssolcelleanlæg