I lokalplanen lægger man op til, at der kun skal laves en trampesti og at den skal ende blind uden en tilslutning til banestien.

I vores høringssvar argumenterer vi for, at den nye sti langs Brande å skal laves med samme udformning og kvalitet, som den eksisterende sti langs Brande å. Resultatet skal være, at der bliver et samlet stiforløb langs Brande å fra Ny Sandfeldtvej til Vejlevej. Vi mener derfor også, at stien skal sluttes til banestien. Vi har samtidig anvist, hvordan det kan gøres uden besvær.

Det vil blive en uvurderlig kvalitet for Brand by.

Hele høringsforslaget kan læses her og forslaget til stiforløb kan ses her

Venlig hilsen                                            

Maria Mosegaard Mortensen                   /                     Preben Christensen

Formand i DN Ikast-Brande                                           Formand for Brande City