Det er efterhånden blevet en god tradition, at afholde en vandretur i området ved Harrild Hede Naturcenter om eftermiddagen på årets første søndag. I 2023 gøres dog en undtagelse da årets sidste dag falder på en lørdag og vandreturen udsættes derfor til den anden søndag i året.

Der er guidede ture af forskellig længde, op til 10 km. Undervejs fortælles om naturen og en enkelt anekdote om de personer, der har præget området, kan ikke udelukkes. Arrangementet sker i samarbejde med Naturstyrelsen og Harrild Hedes venner. Der afsluttes med en varm kop suppe i gården ved Naturcentret.