Nyhed

Naturnationalparker

Der er mange holdninger til naturnationalparker. Måske mindre reel viden om, hvad der ligger i begrebet naturnationalpark. Naturstyrelsen inviterer derfor til naturvandring i de potentielle naturnationalparker.

I vores område er det den 5. november kl. 15 for Kompedal og den 10. november kl. 14 for Nørlund Plantage og Harrild Hede. Se yderligere længere nede i teksten.

Et flertal i Folketinget har i juni 2020 vedtaget, at der skal være op mod 15 såkaldte naturnationalparker i Danmark. De første fem er allerede udvalgt.

Nu er der udpeget yderligere 21 potentielle områder. Et af områderne er Nørlund Plantage og Harrild Hede i vores kommune og et andet er Kompedal Plantage i Silkeborg kommune, umiddelbart op til kommunegrænsen til Ikast-Brande.  

Som tidligere nævnt er der mange holdninger til naturnationalparker. I Danmarks Naturfredningsforenings lokalbestyrelse er der også forskellige holdninger. Uanset holdning vil vi opfordre alle interesserede til at deltage i naturvandringen for at høre, hvilke tanker der ligger omkring disse konkrete områder. 

I processen omkring beslutningen af hvilke områder, der skal udpeges til naturnationalpark, indgår input fra disse naturvandringer, så det er en god mulighed for at give sin mening til kende og kunne påvirke den endelige beslutning. Den endelige beslutning tages i øvrigt allerede i december. 

I beslutningsprocessen indgår også en national videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale brugergrupper.  I førstnævnte sidder en række professionelle natursagkyndige og i arbejdsgruppen for interessenter sidder en lang række organisationer og foreninger,  som godt illustrerer hvor bred interessen for sagen er: Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker, Dansk Skovforening, DOSO og Den Danske Dyrlægeforening.   

Naturstyrelsen skriver om Naturnationalparkerne: 

Naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at skabe en spændende natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter. De græssende dyr skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt – småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet. 

Hegnene skal holde dyrene inde, men der skal stadig være rig mulighed for at opleve naturen. Naturnationalparkerne vil give mulighed for nye spændende oplevelser i den vilde natur.

Mødesteder til naturvandringerne:

Kompedal: 5. november, kl. 15:00.   Mødested: P-pladsen ved Kompedallejren, Kompedalvej 13, 7442 Engesvang

Nørlund Plantage og Harrild Hede: 10. november kl. 14:00.   Mødested: P-pladsen ved Skovlyvej (skovvej). Kør til Harrild Hede Naturcenter, Fasterholtvej 36, 7330 Brande, og følg skiltene til mødestedet (ca. 5 minutters kørsel fra naturcentret).