Hos os sker det i et samarbejde mellem kommunen og ca. 30 forskellige foreninger og grupper i hele kommunen med DN Ikast-Brande som koordinator. Deltagerantallet ligger normalt mellem 500 og 700 deltagere, som i løbet weekenden mødes og sammen bruger nogle timer på at rydde op og samle affald langs kommunens veje og pladser.

Vi anser deltagelse i affaldsindsamlingen som en vigtig opgave, dels fordi det bidrager til en pænere kommune, men ikke mindst fordi det øger bevidstheden om, hvor grimt affald ser ud i naturen og hvor skadeligt det er for naturens kredsløb.

Nærmere oplysninger kan fås hos Anne-Marie Pedersen på mailadressen ikast-brande@dn.dk