De store hedestrækninger, de mange plantager, søerne og den enestående mængde af vandløb er grundlaget for disse oplevelser. Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på naturen, plejer og udvikler den.

Desværre har naturen det ikke godt på alle områder. Mange af Naturbeskyttelseslovens § 3-områder (hede, mose, eng, overdrev, søer) forfalder og forsvinder af mangel på pleje og naturgenopretning.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker hermed at præsentere sin vision for naturen i Ikast-Brande Kommune – til glæde for planter, dyr og mennesker. Læs rapporten "Fremtidens natur i Ikast-Brande"

Meningen med denne naturplan er at kortlægge den værdifulde natur i Ikast-Brande Kommune samt at give forslag til, hvor naturen kan få det bedre, pege på, hvor der kan skabes mere og sammenhængende natur og hvordan det kan lade sig gøre. Desuden peger vi på, hvordan adgangsforhold og formidling kan bedres, så naturoplevelsen øges, og der skabes bedre viden om og forståelse for vores lokale natur.