Untitled Document
     
  ,  
    ,
     

at passe på vores natur og bidrage til at øge interessen for den natur, der omgiver os. Naturen i vores område kan umiddelbart synes uinteressant, men ved nærmere eftersyn er der mange oaser og de store områder med hede/plantage, har et specielt plante- og dyreliv. 

I løbet af året afholder vi forskellige arrangementer og ture. En tilbagevendende begivenhed er den årlige affaldsindsamling i april, der sker i samarbejde med en lang række grupper og foreninger i kommunen. Vi gør også indsigelser, når loven en sjælden gang ikke bliver overholdt.