Du har brug for naturen - og den har brug for dig! Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og bliv aktiv i foreningens afdeling her i kommunen.

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

Du er velkommen til at deltage i et af vores arrangementer, så du kan se, hvad vi laver. Se de aktuelle arrangementer i kalenderen her

Du kan hjælpe os!
Hvis du kunne tænke dig at være med i lokalafdelingen i Ikast-Brande kommune
er du velkommen til at kontakte os. Vi kan bruge din hjælp til f.eks.:

  • Praktiske opgaver
  • PR
  • Sagsbehandling
  • Arrangementer
  • Naturovervågning
  • Ad-hoc opgaver
  • Længerevarende samarbejde
  • ..?

Lad os drøfte mulighederne.
Send en mail til formand Jens Thomsen, ikast-brande@dn.dk