Ingen vindmøller i skovene

Regeringen lægger op til at udvande eller nogle steder helt ophæve beskyttelsen af vores skove. Det skal i stedet være lettere at bygge og udvide sommerhus og parcelhuskvarterer og i øvrigt skal der kunne sættes vindmøller op i skovene. Det fremgår af idékataloget ”Ændring af Skovloven”.

Alarmerende planer om at placere kæmpevindmøller i skovende. DN's lokalafdeling er modstander, lige som resten af DN er det!