I god tid inden kl. 13.30 begyndte de første at ankomme, iklædt huer og vanter.

 

Deltagerne blev delt i to grupper og begge grupper gik en to-delt rute med skovfoged Hans Jensen som guide på den ene rute og Evald Asp Sørensen som guide på den anden. Evald Asp Sørensen er et særdeles aktivt medlem af Harrild Hedes venner og berettede om engens betydning for tidligere tiders hedebønder og det store arbejde de har haft med at etablere vandingskanaler omkring engen ved Harrlld Mølle. På nedenstående billede ses hvordan den nyetablerede bro over Holtum å afprøves, mens Evald Asp Sørensen fortæller om etableringen af stien og broen. 

Skovfoged Hans Jensen i gang med at fortælle om naturen ved Harrild Mølle

Turen gik også forbi Åhuset, der ligger umiddelbart ved skovlegepladsen på modsatte side af vejen som Naturcentret.

Efter vandreturen var der en kop varm aspargessuppe til alle.