5. januar: Vintervandretur på Harrild Hede.
25. og 26. april: Affaldsindsamling i hele kommunen
11. maj: Cykeltur ved Brande.
14. juni: Vilde blomsters Dag
26. august: Flagermusetur
5. september: Deltagelse i Foreningsmarked i Ikast
13. september: Svampetur ved Vester Palsgård Skovmuseum
4. oktober: Guidet tur i skovene omkring Vester Palsgård Skovmuseum
18. november: Årsmøde. Generalforsamling og indlæg.